Tasarrufun İptali Davası:


Tasarrufun iptali davası
borç sahibi olan bir kişinin elinde bulunan, maddi anlamda değerli mallarını üçüncü bir kişiye devretmesi sonucu alacaklı olan kişinin, borçlu ve borçlunun mallarını devrettiği kişiye dava açması sonucu gerçekleşir. Yani tasarrufun iptali davası nedir açıklarsak, bir alacaklı herhangi bir koşuldan dolayı borçlu olan kişiden alacağını icra edemediğinde borçlunun mallarını 3. bir kişiye tasarruf etmesi sonucu uğrayacağı zararı önlemek amaçlı yapılan tasarrufun iptal edilmesi için açılan dava türüdür.

Tasarrufun İptali İçin Hangi Haklara Sahip Olmanız Gerekir.

Tasarrufun iptali davası şartları arasında önemli bir şart, kişinin borçlu olan kişiden alacaklı olduğunu gösteren geçerli bir belgeye sahip olmasıdır. Borçlu kişi son 5 yıl içersinde üzerinde hakkı bulunan malların satış işlemlerini art niyet ile yapmış ise alacaklıdan mal kaçırma tapu iptal davası veya diğer değeri olan mallarının iptal davası açılabilir. 5 yılı geçen süreler de bu hak iddia edilemeyecektir. Alacaklı kişi mahkemeye borçlu kişinin aciz vesikasını da sunmalı. Alacaklı kişi borçludan haciz yolu ile alacaklarını alamadığını da göstermelidir. Borçlunun haczedilecek herhangi bir malının kalmadığını davayı açmış olduğu mahkemeye sunmak zorundadır.  İstanbul en iyi hukuk büroları arasından sizde bir avukat aracılığı ile tüm gereken dosyaların hazırlanma, mahkemeye sunuş ve davaların ilerleyişi durumlarında destek alabilir böylece uğrayacağınız herhangi bir maddi zarara karşı önleminizi almış olursunuz.