Tapunun İptali Ve Tescili Davası:

Tapu genel olarak taşınmaz olarak belirtilen ev, arsa vb gibi maddi konumda kıymeti bulunan gayrimenkullerin asıl sahibinin kim olduğuna dâhil resmi mecralarca geçerliliği kabul edilen evrak türüdür. Tapular satış işlemi gerçekleştirildiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre görevli ve resmiyette memurluğu kabul görülen bir noter tarafından satış ve alış işlemlerinin, kişilerin özgür iradeleri ve satış bedeli hakkını aldığını onaylaması sonucu gerçekleşir.

Eğer tapu satış ve alış işlemlerini gerçekleştiren bireylerden biri bu satış işleminde satış politikalarına karşı usulsüzlük, haksız bir satış, yolsuzluk yolu ile satış veya Anayasa satış kanunlarının aksine bir alış veya satış gerçekleştirirse, alış veya satış işlemi gerçekleştiren kişi tapu iptali ve tescil davası açabilir. Tapu tescili davası açıldıktan sonra mahkemece deliller araştırılır eğer tapu satış konusunda herhangi bir iptal edici sebep görünmez ise mahkemece tapu iptal davası düşürülebilir.

Tapu iptal davası henüz mahkeme kararı vermediyse mülkiyet hakları gereğince haciz konulamaz. Tapu iptali davası, Avrupa İnsan Hakları tarafından kişilerin mülkiyet hakları korunması amaçlı ülkeler ile bireylerin bu hakkını korumak amaçlı yapmış olduğu anlaşmalar doğrultusunda koruma altına alınmıştır. Yani mahkemenin dava sırasında vereceği herhangi bir ret kararına itiraz edebildiğiniz gibi mahkemenin vermiş olduğu bu kararı bireysel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyabilirsiniz.

İstanbul avukat ofislerinden alacağınız danışmanlık destekleri ile haksız bir şekilde gerçekleşmiş olan bir taşınmaz satışının iptali için tüm işlemlerinizi ve haklarınızı yasal yollar ile hak iddia edebilirsiniz.

 

Tapu İptali Davası Nasıl Başlatabilirim?

Tapu iptali davası başlatabilmeniz için öncelikle mahkemeye sunduğunuz sebebin geçerli ve kanunlar karşısında karşılığı olan bir sebep olması gerekecektir. Tapu iptali ve tescili davası taşınmazın bulunduğu şehirde ki mahkemeye sunulması gerekecektir. Örn. İstanbul da bulunan bir taşınmaz için yapacağınız başvuru yine İstanbul da Asliye Hukuk Mahkemesine yapılması gerekecektir. İstanbul içerisinde ikamet etmiyorsanız ve taşınmaz İstanbul içerisinde yer alıyorsa İstanbul avukatlık bürosu yardımı ile davanızı başlatabilirsiniz.

Miras bırakılan fakat mirastan önce muris muvazaası ile tapu satışı gerçekleşmiş satışlar için tapunun iptali davası açılabilir. Bu davalar mahkemeye kanıtlandığı takdirde mirastan miras bırakan tarafından mal kaçırmaya yönelik olduğu ve satış yapılan kişiler arasında resmiyette yapılan satış politikalarının geçersiz olduğu anlaşılırsa tapunun iptali davası açılabilir. Aynı zamanda satış sözleşmesi gerçekleştiği zamanda kişinin hukuki olarak ehliyetsiz oluşu tapunun iptali davasının gerçekleşmesine bir sebeptir. Satış sırasında kişinin akli dengesinin yerinde olmayışı, sarhoş oluşu sebebi ile akli kararlar veremediği durumlarda, yaşlılık sebebi ile gerçekleşen satış işlemlerinde gerekli kararları doğru verememiş oluşu gibi durumlar tapunun iptali davasının açılmasına sebeptir. Taşınmaz satış işlemleri ve diğer işlemler için vekâletinizi verdiğiniz kişilerin bu durumu kötüye kullanarak rızanız dışı gerçekleştirdiği tapu satış işlemleri de tapu iptali ve tescili davası sebepleri arasında yer alır.