İstanbul Boşanma Avukatı


Türkiye Cumhuriyeti yasa mahkemelerinin başka bir ülke’de gerçekleştirilmiş olup sonuca bağlanan davaları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında da kabul görebilmesi için açılan dava türlerine tanıma ve tenfiz davaları denir. Davanın açıldığı ülkede verilen kararın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca kabul görmesi davanın tanıma kararının gerçekleştirmesine, aynı zamanda açılan dava da icra işlemleri gerçekleştirilecekse tenfiz kararının alınmasına gerek duyulacaktır.

Tanıma Tenfiz Davaları Hangi Mahkemelerde Görülür

Türklerin kişi hâllerine ilişkin davalar.
MÖHUK
MADDE 41 – (1) Türk vatandaşlarının kişi hâllerine ilişkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması hâlinde ilgilinin sâkin olduğu yer, Türkiye’de sâkin değilse Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan her birey yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu bir boşanma davasının, Türkiye Cumhuriyeti sınırları arasında geçerli olabilmesi için, davanın gerçekleştiği ülkede alınan karar sonuç ve dosyaları ile beraber Türkiye Cumhuriyetinde kayıtlı olduğu şehirde tanıma tenfiz davası açmak zorundadır. Kayıtlı olduğu il eğer bulunmuyorsa Ankara, İzmir ve İstanbul şehirlerinden herhangi birinde dava açabilirler.  İstanbul boşanma avukatı aracılığı ile hemen mahkemeye başvurunuzu gerçekleştirebilir, gerekli dosyalarınızın hazırlanması için boşanma avukatı İstanbul ili içeresinde mahkeme dosyalarınız
için hazırlık aşamasında sizlere yardımcı olabilir.

Tanıma Ve Tenfiz Davası İçin Ne Yapmam Gerekir?

MÖHUK
MADDE 53 – (1) Tenfiz dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:

  1. a) Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
  2. b) İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi.

Yabancı mahkemelerin ülkemizde geçerliliği için açtığınız davada, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi gerçekleşebilmesi için, davanın gerçekleştiği mahkemede verilen kararın aslı veya mahkemece alınmış olunan kararın yazılı olduğu bir örneğin yine davanın görüldüğü ülke mahkemesince onaylanıp belgenin aslı yerine geçmesi gerekecektir. Bu belgeler ve bu belgelerin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince tercümanlığının doğruluğu kabul gören yeminli bir tercüman ile Türkçe diline çevriliş halini mahkemeye sunmanız gerekecektir. Bazı ülkelerde boşanma kararını belediye, valilik gibi kurumlar tarafından görüldüğü için bu gibi bir dava sonucu boşanma kararı almış kişilerin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince geçerli olabilmesi için Türk büyükelçiliğince veya konsolosluk tarafından kararın verildiği kurumun bu karar da yetkili olduğuna dâhil apostil(onay)  verilmiş olması gerekecektir.

Tanıma Ve Tanfiz Davalarının İşleyişi

Tanıma ve tenfiz mahkemeleri genel olarak Aile Mahkemeleri veya Asliye Mahkemelerince görülmektedir. Bu mahkemelere yukarıda belirtmiş olduğum belgeler kural ve gerekli şartlara göre ayarlanarak sunulmalıdır. Mahkeme de bulunmanız tutuklanma kararınız veya bu gibi hakkınızda açılmış bir karar yok ise katılmanız gerekmemektedir. Türkiye’de bir avukat tarafından görevli bir avukat ile anlaşarak vekâletinizi verdiğiniz takdir de avukatınız sizin yerinize mahkemeye katılabilir. Eğer mahkemece karar alındıktan sonra taraflardan herhangi birinin vefatı durumunda yerlerine mirasçıları tanıma ve tenfiz davası açabilir. Tenfiz davası boşanma sonucu bireyin nafaka hakkı varsa eğer bu hakkın Türkiye Cumhuriyeti içerisinde de geçerli olmasını sağlar.

Gerekli Belgeler

  • Davanın görüldüğü mahkeme tarafından verilen boşanma kararının aslı veya tasdikli sureti,
  • Boşanma kararının kesinleşmiş olduğuna dair şerh.
  • Boşanma kararının aslı üzerine alınacak APOSTİL şerhi
  • Boşanma kararının, kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli tercüman tarafından Türkçe ’ye tercüme edilmiş olması,
  • Türkçe ‘ye tercüme yapıldıktan sonra konsolosluk tarafından tasdik edilmiş olması

 

Av. Halil BAKIRCI