Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası: Tasarrufun iptali davası borç sahibi olan bir kişinin elinde bulunan, maddi anlamda değerli mallarını üçüncü bir kişiye devretmesi sonucu alacaklı olan kişinin, borçlu ve borçlunun mallarını devrettiği kişiye dava açması sonucu gerçekleşir. Yani tasarrufun iptali davası nedir açıklarsak, bir alacaklı herhangi bir koşuldan dolayı borçlu olan kişiden alacağını icra edemediğinde borçlunun mallarını [...]