KASTEN YARALAMA SUÇU

KASTEN YARALAMA SUÇU: Adaletin İçin Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nda vücut dokunulmazlığına yönelik suçların altında işlenen suçlarda arasında yer almaktadır. Suçun Faili : Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi olarak faili gösterilmektedir.   Suçun Cezası : Kasten yaralama suçunun failine bir yıldan üç [...]

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU Adaletin İçin Türk Ceza Kanunu’nda cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında düzenlenen bir suçtur.   Şikaye Tabi Suç Kısmı: Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Şikayet Aranmayan Kısmı: [...]

ADAM ÖLDÜRME SUÇU

ADAM ÖLDÜRME SUÇU Adaletin İçin Türk Ceza Kanunu’nda çok ağır cezası olan suçlardan bir tanesi olan adam öldürme suçu alanında uzman bir ağır ceza avukatı tarafından temsil edilmesi gereken bir suçtur. Bu nedenle de bu suçtan dolayı mağduriyet yaşanmaması için avukatın savunmadaki rolü önem arz etmektedir.   GÖREVLİ MAHKEME: Bu suçlardan dolayı yargılama [...]

Tehdit Suçunun Ve Cezası Nedir?

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI NEDİR ? Adaletin İçin Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır. Bu suçun tanımı ve cezası Türk Ceza Kanunu’nda açık olarak yer almaktadır.   Suçun Tanımı: Tehdit suçunun tanımı; bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit [...]

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır

İSİMİMİ VEYA SOYADIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM? Adaletin İçin   İsim ve soyadı ailemiz tarafından bize verilmiş ve hukuki anlamda da önemli sonuç doğuran bir hukuki müessedir. Hukuki niteliği açısından ise isim ve soy isim kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlanmış ve bir şahıs varlığı hakkının kullanılmasıdır.   İSİM VE SOYADIMI HANGİ SEBEPTEN DOLAYI DEĞİŞTİREBİLİRİM? Medeni [...]

Hakaret Suçu

HAKARET SUÇU Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar arasında yer almaktadır.   Suçun Tanımı: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi olarak tanımlanmıştır.   Suçun Cezası: Hakaret [...]

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

CİNSEL TACİZ SUÇU VE CEZASI NEDİR ? Adaletin İçin Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanun’unda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kategorisinde düzenlenmiştir. Suçun Cezası: Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan [...]

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI:   Türk Ceza Kanunu’nda cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında düzenlenen bir suçtur. Yüz kızartıcı suçlar arasında yer almaktadır. Bu suçun tanımı ve cezası Türk Ceza Kanunu’nda açıkça yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu Cinsel Suçlar yaş kategorisine göre düzenlemiştir. Bu suçun tanımı 18 yaşından büyük olan vatandaşları ilgilendirmektedir. Cinsel Saldırı [...]

2019 MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2019 MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ: Ağır ceza mahkemeleri avukatların kalitesinin en çok belli edildiği mahkeme türüdür. Çünkü diğer mahkemelerde yazılı olarak savunma ağırlıktayken ağır ceza mahkemesinde sözlü savunma etkili olmaktadır. Bunun için Mersin en iyi ceza avukatı ile çalışmak sizlerin yararına olacaktır. Ağır ceza mahkemeleri de en fazla ücretin talep edildiği mahkeme [...]

Mersin Ceza Avukatı

MERSİN AVUKAT: Nefret ve ayrımcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.   Suçun Tanımı: Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, Bir kişinin kamuya [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!