Göçmen Kaçakçılığı Suçu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU: Adaletin İçin Göçmen kaçakçılığı suçu son zamanlarda ülkemizde mültecilerin de yaygınlaşmasıyla sıklıkla görülen durumlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle özellikle bu konu üzerinden çok fazla sayıda cezası açılmaktadır.   Göçmen Kaçakçılığının Oluşması İçin: Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; Bir yabancıyı ülkeye sokan [...]

İnsan Üzerinde Deney Suçu

İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU: Adaletin İçin İnsan üzerinde deney suçu Türk Ceza Kanun’da Vücut Dokulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Suçun Cezası: İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna [...]

Hakaret Suçu

HAKARET SUÇU Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar arasında yer almaktadır.   Suçun Tanımı: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi olarak tanımlanmıştır.   Suçun Cezası: Hakaret [...]

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası

CİNSEL TACİZ SUÇU VE CEZASI NEDİR ? Adaletin İçin Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanun’unda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kategorisinde düzenlenmiştir. Suçun Cezası: Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan [...]

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI

CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI:   Türk Ceza Kanunu’nda cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında düzenlenen bir suçtur. Yüz kızartıcı suçlar arasında yer almaktadır. Bu suçun tanımı ve cezası Türk Ceza Kanunu’nda açıkça yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu Cinsel Suçlar yaş kategorisine göre düzenlemiştir. Bu suçun tanımı 18 yaşından büyük olan vatandaşları ilgilendirmektedir. Cinsel Saldırı [...]

2019 MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2019 MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ: Ağır ceza mahkemeleri avukatların kalitesinin en çok belli edildiği mahkeme türüdür. Çünkü diğer mahkemelerde yazılı olarak savunma ağırlıktayken ağır ceza mahkemesinde sözlü savunma etkili olmaktadır. Bunun için Mersin en iyi ceza avukatı ile çalışmak sizlerin yararına olacaktır. Ağır ceza mahkemeleri de en fazla ücretin talep edildiği mahkeme [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!