Tek Celsede Boşanma Nasıl Yapılır ?

TEK CELSEDE BOŞANMA- ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Aile toplumun en küçük yapıtaşıdır. Bu topluluğun dağılmaması için devlet, ilgili kurum ve kuruluşlar gereken bütün özeni göstermek zorundadır. Büyük öneme sahip olan ailenin bozulmaması için gereken bütün önlemleri aldıktan sonra ve iyice düşündükten sonra bu yönteme gidilmesi gerekmektedir. Boşanma ciddi bir olay olup bir daha telafisi mümkün olmayacak [...]

Adımı Veya Soyadımı Nasıl Değiştiririm ?

İSİMİMİ VEYA SOYADIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?   İsim ve soyadı ailemiz tarafından bize verilmiş ve hukuki anlamda da önemli sonuç doğuran bir hukuki müessedir. Hukuki niteliği açısından ise isim ve soy isim kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlanmış ve bir şahıs varlığı hakkının kullanılmasıdır.   İSİM VE SOYADIMI HANGİ SEBEPTEN DOLAYI DEĞİŞTİREBİLİRİM? Medeni Kanunumuz isim değişikliğinin haklı [...]

Evlenme İçin Hukuki Süreç

I-EVLENMEDEN ÖNCEKİ İŞLEMLER Medeni Kanunumuz, 134-138. Maddelerinde evlenmeden önceki işlemlerin neler olduğunu belirtmiştir. Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliği’nin yardımlarıyla, Evlenmeden önceki işlemleri ‘’evlenme başvurusunda bulunma’’, ‘’ başvurunun incelenmesi’’, ‘’evlenme izin belgesi’’, ‘’evlenmeye itiraz’’ ve ‘’başvurunun reddine itiraz’’ olmak üzere beş başlığa ayırabiliriz. 1)Evlenme Başvurusunda Bulunma Evlenecek olan kişilerin ilk yapacakları iş, evlenmek üzere başvuruda bulunmaktır. [...]

Evlenmenin Hukuki Gereklilikleri

EVLENMENİN HUKUKİ GEREKLİLİKLERİ   EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI Medeni Kanunumuz, evlenmenin maddi şartlarını ‘’evlenme ehliyeti ve engelleri’’ olarak iki kısımda ele almıştır. Olumlu şartlar, evlenme ehliyeti, olumsuz şartlar ise evlenme engelleri olarak isimlendirilmiştir. A)EVLENME EHLİYETİ Evlenme, medeni hukuk sözleşmesi olduğu için sözleşmenin kurulabilmesi için evlenecek olan kişilerin evlenmeye ehil olmaları gerekir. Yani evlenme ehliyetlerinin olması gerekir. [...]

Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Yapılır ?

  MAL REJİMİNİN TASFİYESİ NASIL YAPILIR ? 1-Mal Rejiminin Sona Ermesi Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer (TMK m.225). Mal rejimi sona erince , [...]

Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ A-Mal Rejimi Kavramı: Eşler arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesidir. Önceki Medeni Kanunumuzda üç (mal ayrılığı, mal ortaklığı ve mal birliği); şimdiki Medeni Kanunumuzda dört (edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ayrılığı ve mal ortaklığı) mal ayrılığı vardır. Yasal mal rejimi, önceki Medeni Kanunumuzda mal ayrılığı iken şimdiki Medeni Kanunumuzda edinilmiş mallara [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!