Mersinde Avukatlık

Genel Olarak: Bu yazımda hukuk fakültesini kazandıktan sonra mesleğe başladığım günden beri yaşadıklarımı bir dost meclisinde konuşur gibi fakülteyi tercih etmeyi düşünen üniversite sınavından çıkmış öğrenciler için kaleme alıyorum. Fakültenin içeriğini anlatmaktan çok sonrasındaki meslekleri tanıyarak tercih yapmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü okulda bizde böyle öğretilmemişti dememek için gerçek hayat mücadelesinin içerisinde nelerin olacağını [...]

Mersin Ceza Avukatı

MERSİN AVUKAT: Nefret ve ayrımcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.   Suçun Tanımı: Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, Bir kişinin kamuya [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!