İntihara Yönlendirme Suçu

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU: İntihara yönlendirme suçu Türk Ceza Kanun’da düzenlenen suçlar arasında yer almaktadır.   Suçun Faili: Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bu filleri işleyen kişiler bu suçtan dolayı ceza alacaklardır.   Suçun Cezası: Başkasını intihara azmettiren, [...]

İşkence Ve Eziyet Suçu

İŞKENCE VE EZİYET SUÇU: Adaletin İçin Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında bu cezadan dolayı ceza verilecektir. Suçun Cezası: İşkence suçunun cezası üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri: [...]

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA Türk Ceza Kanun’da yer alan bu suç, vücut dokunulmazlığına karşı işlenmiş suçlar arasında yer almaktadır. Bu suç normal kasten yaralamadan daha ağır şekilde bir yaralanmaya sebep olan kişiler hakkında verilecek cezayı düzenlenmektedir.   Neticesi Sebebiyle Ağırlamış Yaralam Suçunun Cezası:   Öncelikli olarak : Kasten yaralama fiili, mağdurun; Duyularından veya organlarından birinin [...]

Organ Ve Doku Ticareti Suçu

ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇU Adaletin İçin Organ ve doku ticareti suçu Türk Ceza Kanun’da vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Suçun Cezası: Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar [...]

KASTEN YARALAMA SUÇU

KASTEN YARALAMA SUÇU: Adaletin İçin Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nda vücut dokunulmazlığına yönelik suçların altında işlenen suçlarda arasında yer almaktadır. Suçun Faili : Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi olarak faili gösterilmektedir.   Suçun Cezası : Kasten yaralama suçunun failine bir yıldan üç [...]

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU Adaletin İçin Türk Ceza Kanunu’nda cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında düzenlenen bir suçtur.   Şikaye Tabi Suç Kısmı: Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Şikayet Aranmayan Kısmı: [...]

ADAM ÖLDÜRME SUÇU

ADAM ÖLDÜRME SUÇU Adaletin İçin Türk Ceza Kanunu’nda çok ağır cezası olan suçlardan bir tanesi olan adam öldürme suçu alanında uzman bir ağır ceza avukatı tarafından temsil edilmesi gereken bir suçtur. Bu nedenle de bu suçtan dolayı mağduriyet yaşanmaması için avukatın savunmadaki rolü önem arz etmektedir.   GÖREVLİ MAHKEME: Bu suçlardan dolayı yargılama [...]

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

TEK CELSEDE BOŞANMA- ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Adaletin İçin Aile toplumun en küçük yapıtaşıdır. Bu topluluğun dağılmaması için devlet, ilgili kurum ve kuruluşlar gereken bütün özeni göstermek zorundadır. Büyük öneme sahip olan ailenin bozulmaması için gereken bütün önlemleri aldıktan sonra ve iyice düşündükten sonra bu yönteme gidilmesi gerekmektedir. Boşanma ciddi bir olay olup bir [...]

Tehdit Suçunun Ve Cezası Nedir?

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI NEDİR ? Adaletin İçin Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır. Bu suçun tanımı ve cezası Türk Ceza Kanunu’nda açık olarak yer almaktadır.   Suçun Tanımı: Tehdit suçunun tanımı; bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit [...]

Miras Kaldı Ne Yapmalıyım

BANA MİRAS KALDI NE YAPMALIYIM? Adaletin İçin Her canlı gibi insan da doğar, büyür ve ölür. İnsanın yaşarken elde etmiş olduğu malvarlığı kendisinden sonra gelen insanlara kalır. Bu şekilde ölen insanların kalan malvarlığı ve diğer haklarının nasıl paylaşımı yapılacağını Medeni Kanun’da Miras Hukuku bölümü açıklamaktadır. Öncelikli olarak ölen kişinin bağlı bulunduğu yerdeki Nüfus [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!