BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ?

BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ? Boşanma, eşler hayatta iken, bir eşin kanunda düzenlenen sebeplerden birine dayanarak Açacağı dava sonucunda evlilik birliğine mahkeme kararı ile son verilmesidir. Boşanmanın dayandığı dört ilke vardır. Bunlar;   Kusur İlkesi Bu görüşe göre, boşanmak için eşlerden birinin kusurlu olması gerekmektedir. Ve boşanma davası açma hakkı, kusurlu olmayan eşe tanınmıştır. Bu ilkeye [...]

EVLENMENİN HUKUKİ GEREKLİLİKLERİ

EVLENMENİN HUKUKİ GEREKLİLİKLERİ   EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI Medeni Kanunumuz, evlenmenin maddi şartlarını ‘’evlenme ehliyeti ve engelleri’’ olarak iki kısımda ele almıştır. Olumlu şartlar, evlenme ehliyeti, olumsuz şartlar ise evlenme engelleri olarak isimlendirilmiştir. A)EVLENME EHLİYETİ Evlenme, medeni hukuk sözleşmesi olduğu için sözleşmenin kurulabilmesi için evlenecek olan kişilerin evlenmeye ehil olmaları gerekir. Yani evlenme ehliyetlerinin olması gerekir. [...]

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ? Boşanma, eşler hayatta iken, bir eşin kanunda düzenlenen sebeplerden birine dayanarak Açacağı dava sonucunda evlilik birliğine mahkeme kararı ile son verilmesidir. Boşanmanın dayandığı dört ilke vardır. Bunlar;   Kusur İlkesi Bu görüşe göre, boşanmak için eşlerden birinin kusurlu olması gerekmektedir. Ve boşanma davası açma hakkı, kusurlu olmayan eşe tanınmıştır. Bu ilkeye [...]

Adli Tatil 2020 Ne Zaman Bitiyor ?

Adli Tatil 2020 Ne Zaman Bitiyor: ADLİ TATİL 2020 NE ZAMAN BİTİYOR? Adli tatil, her yıl 20 temmuzda başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlar. Bu dönem yoğun şekilde çalışan mahkemelerin dinlenme dönemi olarak da görülebilir. Adli tatilde bazı yargılamalar görülmeye devam ederken bazı yargılamaların ise yargılaması adli tatil sonrasına kalacaktır. [...]

Eğitim Ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu

Eğitim Ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu: Adaletin İçin Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.   Suçun Tanımı: Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu, Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak [...]

Cezaların Zamanaşımı

TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE CEZALARIN ZAMANAŞIMI: Adaletin İçin Türk Ceza Kanunu açıkça ifade ederek bazı sürelerin geçmesinden sonra cezaların zaman aşımına uğrayacağını ifade etmektedir. Aşağıda yer alan sürelerin geçmesinden sonra cezalar infaz edilmez. Cezaların Zamanaşımı Süreleri: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. -Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. Yirmi yıl ve daha fazla süreli [...]

Çocuk Düşürtme Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma Suçu Adaletin İçin   Çocuk Düşürtme Suçu:   Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Kadının Rıza Göstermesi:   Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, [...]

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU: Adaletin İçin Göçmen kaçakçılığı suçu son zamanlarda ülkemizde mültecilerin de yaygınlaşmasıyla sıklıkla görülen durumlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle özellikle bu konu üzerinden çok fazla sayıda cezası açılmaktadır.   Göçmen Kaçakçılığının Oluşması İçin: Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; Bir yabancıyı ülkeye sokan [...]

İnsan Kaçakçılığı Suçu

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU: Adaletin İçin İnsan kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ağır cezayı gerektiren suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle iyi bir ceza avukatı ile takip edilmesi suçu işlendiği iddia olunan kişiler açısından yararlı olacaktır. İnsan Kaçakçılığı Suçunun Oluşmasının Şartlar: Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da [...]

İnsan Üzerinde Deney Suçu

İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU: Adaletin İçin İnsan üzerinde deney suçu Türk Ceza Kanun’da Vücut Dokulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Suçun Cezası: İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!