Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri

EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ A-Mal Rejimi Kavramı: Eşler arasındaki mali ilişkilerin düzenlenmesidir. Önceki Medeni Kanunumuzda üç (mal ayrılığı, mal ortaklığı ve mal birliği); şimdiki Medeni Kanunumuzda dört (edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ayrılığı ve mal ortaklığı) mal ayrılığı vardır. Yasal mal rejimi, önceki Medeni Kanunumuzda mal ayrılığı iken şimdiki Medeni Kanunumuzda edinilmiş mallara [...]