Araç Değer Kaybı Davası

Trafik çıkışı gerçekleşmiş her aracın kaza ve diğer durumları TRAMER kayıt işlemlerinde belirtilmek zorunludur. Doğal olarak trafikte yaşayabileceğimiz herhangi bir trafik kazası sonucu aracımızın geçirmiş olduğu kaza boyutu kayıt altında tutulmaktadır. Kaydı tutulan bu kaza durumu aracın satış yapıldığı zaman haklı değerinde maddi bir düşüş gösterir. Yaşanan bu değer kaybı araç değer kaybı olarak nitelendirilir. [...]

İtirazın İptali Davası

Bir alacaklının açmış olduğu herhangi bir icra dosyasına karşın borçlu olan kişiler itiraz edebilme hakkına sahiptir. Borçlunun etmiş olduğu itiraz sonucunda icra takibi otomatik olarak durdurulur ve borçlu üzerinde hiçbir takip devam ettirilemez. Alacaklı bu yapılan itirazın ibrazı tarafına iletildikten sonra bir yıl içerisinde iptal davası açmalıdır aksi takdir de borçlunun yapmış olduğu itiraz davası [...]

Reddi Miras

Miras bir kişinin, vefat eden bir yakını veya şahsa miras bırakmak isteyen bir bireyin vefatı sonucu üzerinde bulunan mal varlığının, borçların ve diğer tüm miras bırakabileceği haklarının mirasçısı olan kişi veya kişilere devredilmesidir. Miras bırakan kişi vefat etmeden önce yasalar tarafından kabul görüş bir belge ile mirasını tek kişi veya kuruma devretmemesi halinde miras devri [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!