Anonim Şirketlerde Halka Arz

Anonim şirketleri kendi çıkarları doğrultusunda şirket içi hisselerini belirli dönemlerde satışa sunabilir. Bu satış işleminin amacı birden fazla olabilirken genel olarak banka vb. yerlerden borç almadan sermaye genişletmek, finansal olarak borç altında olan şirketin borcunu ödeyebilmek, büyümekte olan bir şirkette yatırım sal fon sağlamak gibi birden fazla neden olabilir. Anonim şirketleri gerçekleştirecekleri hisse satış arzlarını [...]

Anonim Şirketlerde Pay Devri

Anonim şirketleri arasında pay devri yapılırken fark edilmeden veya kasti yollar ile devir işlemlerinde problemler yaşanabilir. TTK nın belirlediği yasalar doğrultusunda ve gereken vergisel durumların halledilmesi, hukuksal yolların doğru izlenmesi anonim şirketlerde hisse devri konusunda oldukça önemlidir. Anonim şirketleri gerçekleştirdikleri hisse devri durumlarında bir yanlışlık veya bir problem yaşamışsa bu yanlışlığı düzeltmek için gerekli mahkemelere [...]

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası: Tasarrufun iptali davası borç sahibi olan bir kişinin elinde bulunan, maddi anlamda değerli mallarını üçüncü bir kişiye devretmesi sonucu alacaklı olan kişinin, borçlu ve borçlunun mallarını devrettiği kişiye dava açması sonucu gerçekleşir. Yani tasarrufun iptali davası nedir açıklarsak, bir alacaklı herhangi bir koşuldan dolayı borçlu olan kişiden alacağını icra edemediğinde borçlunun mallarını [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!