İnsan Kaçakçılığı Suçu

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU: Adaletin İçin İnsan kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ağır cezayı gerektiren suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle iyi bir ceza avukatı ile takip edilmesi suçu işlendiği iddia olunan kişiler açısından yararlı olacaktır. İnsan Kaçakçılığı Suçunun Oluşmasının Şartlar: Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da [...]