Mersin Avukatlar

İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASINI ENGELLEME SUÇU İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu, Türk Ceza Kanun’unda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.   Suçun Tanımı: Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan meneden kişi bu [...]