Hakaret Suçu

HAKARET SUÇU Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar arasında yer almaktadır.   Suçun Tanımı: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi olarak tanımlanmıştır.   Suçun Cezası: Hakaret [...]

Mersin Ceza Avukatları

Hakaret suçu: Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar arasında yer almaktadır.   Suçun Tanımı: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi olarak tanımlanmıştır.   Suçun Cezası: Hakaret [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!