Cezaların Zamanaşımı

TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE CEZALARIN ZAMANAŞIMI: Adaletin İçin Türk Ceza Kanunu açıkça ifade ederek bazı sürelerin geçmesinden sonra cezaların zaman aşımına uğrayacağını ifade etmektedir. Aşağıda yer alan sürelerin geçmesinden sonra cezalar infaz edilmez. Cezaların Zamanaşımı Süreleri: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. -Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. Yirmi yıl ve daha fazla süreli [...]