2020 MERSİN AVUKAT BOŞANMA ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Avukatların bir davayı takip ederken alacakları ücretin asgari sınırı Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmektedir. Bu asgari sınırın altında dava ve iş takip etmesi yasak olup, haksız rekabetin oluşmaması ve meslektaşlar arasında eşitliğin sağlanması adına her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından bir asgari ücret tarifesi yayınlanmaktadır. Yayınlanana asgari ücret tarifesine göre Mersin Boşanma Davası için bir [...]