SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NEDİR ?
Corona virüs ile alakalı olarak tüm dünyada tedbirler uygulanmaktadır. Ülkemizde ilk olarak 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Sonrasında ise 20 yaş ve altındaki vatandaşların sokağa çıkmasını yasakladı.
10.04.2020 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ilinde 11.04.2020 ile 12.04.2020 tarihlerinde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi.
AÇIK OLAN İŞ YERLERİ NELERDİR ?
1-Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
2-Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
3-Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
4-Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
5-Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
6-Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
7-PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
8-Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezler
İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.
PEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ CEZASI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilmektedir.
Buna ek olarak Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesinde belirtildiği gibi:
Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma Madde 195- (1) Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Yasağa uymamakta ısrar edenlere yukarıda zikredildiği gibi hapis cezası verilmesi de söz konusu olabilmektedir.
Dünya genelinde ve ülkemizde zorlu olarak geçirmiş olduğumuz bu süreçte lütfen başka hastalığın yayılmaması için Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen önlemleri alalım ve buna uygun olarak harekete edelim. Herkese sağlıklı günler dilerim.

Av. Halil BAKIRCI