İstanbul Boşanma Avukatı

Miras bir kişinin, vefat eden bir yakını veya şahsa miras bırakmak isteyen bir bireyin vefatı sonucu üzerinde bulunan mal varlığının, borçların ve diğer tüm miras bırakabileceği haklarının mirasçısı olan kişi veya kişilere devredilmesidir. Miras bırakan kişi vefat etmeden önce yasalar tarafından kabul görüş bir belge ile mirasını tek kişi veya kuruma devretmemesi halinde miras devri direk olarak kişinin en yakın aile ferdine veya fertlerine devredilmektedir. Bunun için mirasçının herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Kalan miras, mirasçı tarafından yasalarca kabul edilmeye bilir. Mirasçı eğer reddi miras davası açmış ise vefat eden kişiden kalan mirasın reddi uygun görüldüğü takdir de gerçekleşecektir.

Reddi Miras Süresi

Mirasçı mirası bıraktığı ve vefatın gerçekleştiği, mirasçının tarafına miras haklarının geçtiğini bildirildiği süreden 3 ay sonrasına kadar mirasçı mirasa redde bilir. Eğer mirasçının tarafına mirasın geçtiği bildirildiği tarihten 3 ay sonrasına kadar herhangi bir reddi miras dilekçesi veya sözlü şekilde bulunduğu şehrin asliye hukuk mahkemesine bildirilmediyse reddi miras süresi dolduğu için mirasçının mahkemeye mirasın tarafına kaldığını bilmediğini kanıtlaması gerekecektir.

Reddi Mirastan Vazgeçme

Reddi miras davası gerçekleştirildikten sonra artık bu karardan geri dönülemez. reddi miras bozulurmu derseniz eğer bu biraz zordur fakat mahkemece yanılma, aldatma, korkutma gibi durumlarda davanın incelenmesine karar verilecektir.

Reddi Miras Davasında Yapabilecekleriniz.

Reddi miras davalarında mirasçı tarafından konulmuş herhangi bir şart bulunamaz. Mirasçı yalnızca kendinden sonra gelecek olan mirasçıların hakları isterlerse onların miras olarak alabileceğini belirtebilir. Eğer mirasçılar kendilerine sorulma hakkı verildikten 1 ay sonrasına kadar karar veremez veya onlar tarafından da miras istenmez ise mirasın reddi gerçekleşecektir. Mirasçı kalan bir mal varlığını reddederse mahkemece evli ise eşinin mirasın reddi hakkında kararı sorulur ve eğer eşi mirası reddetmiyorsa, mirasın reddi gerçekleşmez.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Mirasçı kalan mirası kendi inisiyatifi ile ret edebildiği gibi kalan mirasın borç olma durumunda miras bırakan kişinin vefatından önce borçlarını ödemekte aciz durumda olması sonucu mahkeme tarafından direk olarak mirasın hükmen reddi uygulanabilir. Mirasın hükmen reddinin geçerli olabilmesi için mahkeme vefattan önce miras bırakanın ödemelerini resmi olarak gerçekleştiremediğini tespit edebilmesi gerekecektir. Bu durumlarda miras bırakılan kişinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Mahkeme uygun bulduğu durum da mirasın hükmen reddini uygular fakat ilerleyen zamanlarda herhangi bir sorun ile karşılaşmamak için sulh hukuk mahkemesine İstanbul hukuk bürosu içerisinde İstanbul avukat lık hizmetleri ile başvuruda bulunup mirasın hükmen reddini gerçekleştirebilirsiniz.