MERSİNDE EN İYİ AVUKAT:

Hiç Dava Kaybetmeyen Avukat gibi sözleri sıklıkla duyarız. Bu Amerikan filmlerinden bize kalmış olan bir gelenektir. Bir avukat aldığı işle alakalı olarak müvekkilinin haklarını savunmakla mükelleftir. Müvekkili haksız iken haklı çıkarmaya çalışmaz. Etik kuralları gereği olarak böyle bir davranışta bulunamaz. Dolayısıyla Hiç Dava Kaybetmeyen Avukat, Tuttuğunu Koparan Avukat gibi ibareler biraz halk arasında hayal gücü ile oluşturulmuş sözlerdir.

Mersinde En İyi Avukatı anlarken şu hususların göz önüne alınması daha sağlıklı olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, avukat ile iletişimin kolay olmasıdır. Bir soru sormanız gerektiğinde avukat ile iletişime kolay bir şekilde geçiyor olmanız sizin açınızdan yararlı olacaktır.

Buna ek olarak Mersinde En İyi Avukatı belirlerken en önemli hususlardan birisi sizin bir avukata güvenmenizdir. Eğer bir avukata güveniyorsanız sizin için en iyi avukat o avukattır.

Bir avukatın hukuki bilgisini test etmeye kalkmayın. Her avukat hukuk fakültesini dört yıl boyunca okumuş ve buna ek olarak bir yıl da avukatlık stajı yapmıştır. Dolayısıyla internetten öğrenme bilgilerle bir avukatın bilgisini sınamaya çalışmak çok yerinde bir davranış değildir.

Avukatın tek işinin sizin işinizin olmadığını da göz ardı etmemek lazım. Çünkü bir avukat sizin gibi onlarca kişinin avukatlığını da yaptığı için onu sürekli olarak rahatsızlık boyutunda aramak çok yanlış bir davranış olacaktır.

Bir avukatın ofisine de samimiyetiniz ne kadar ileri düzeyde olursa olsun haber vermeden gelmemeniz gerekmektedir. Avukatlar da insan olduğu için avukatlık dışında özel işleri de olabilmektedir. Özel işleri dışında başka müvekkiller ile sözleşmiş de olabilirler. Bu nedenle bir avukatın ofisine gitmeden önce randevu alarak gidilmesi gerekmektedir

MERSİNDE EN İYİ AVUKAT:

En İyi Avukat güvendiğiniz avukattır.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu:

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir.

 

Suçun Tanımı:

Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse olarak tanımlanmıştır.

 

Suçun Cezası:

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu işleyen fail hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Suçun Nitelikli Halleri:

Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

 

Mersinde En İyi Avukat:

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi         

2018/12021 E.  ,  

2018/8660 K.

“İçtihat Metni”

Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sırasında; Ankara Batı 9. Asliye Ceza Mahkemesiyle İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılı suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Ankara Batı 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/07/2018 gün ve 2018/625 E. 2018/698 K. sayılı YETKİSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 07/11/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir.

 

Suçun Tanımı:

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi olarak tanımı yapılmıştır.

Suçun Cezası:

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu faili iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Suçun Nitelikli Halleri:

Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

 

Mersinde En İyi Avukat :

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Mersin’in En İyi Avukatı sizin güvendiğiniz avukattır.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi        

 2018/5175 E.  ,  

2018/10450 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Hüküm : Şikayet yokluğu nedeniyle düşme

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanık hakkındaki davanın şikayet yokluğu nedeniyle düşmesine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, şikayet yokluğu nedeniyle verilen düşme kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan vekilinin TCK’nın 73/1. maddesinde öngörülen 6 aylık süre içerisinde şikayetçi olunması nedeniyle düşme kararı verilemeyeceğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 07.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.