KIDEM TAZMİNATIMI NASIL ALABİLİRİM?

Mersin İşçi Avukatı

Bu yazımızda kimler kıdem tazminatı alacağını, hangi durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanacağını, kıdem tazminatı almak için haklı sebepleri, kıdem tazminatını ölen işçinin yakınlarının alıp alamayacağını, kıdem tazminatı davasının nasıl açılacağını, direkt olarak kıdem tazminatı davası açma durumunun bulunup bulunmayacağını inceleyeceğiz.

Çalışan kişilerin çalıştıkları sürede olduğu gibi iş yerinden ayrılırken de birtakım hakları bulunmaktadır. Tazminatların içinde en önemlilerinden biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı hakkı kişinin haksız olarak işinden çıkarılması veya haklı sebeplerle ayrılması sonucu elde edebileceği bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı hakkı işinden ayrılan işçinin mağduriyetinin giderilmesi ve ayrıldıktan sonra maddi anlamda zorluk çekmemesi için iş hukukunda düzenlenmiş bir kurumdur.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı kısaca, işveren tarafından işçiye görevi süresi ile orantılı olarak ödenen paradır. Kıdem tazminatını almaya her durumda hak kazanılmıyor. Kıdem tazminatı hakkı doğması için;

-İşçinin en az bir yıldır aynı işyerinde çalışıyor olması

İşçinin iş kanununa uygun olarak çalışıyor olması

-İşçinin haklı bir nedenle işinden ayrılması veya işverenin haksız olarak işçiyi çıkarmış olması gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI HANGİ DURUMDA KAZANILIR?

Sağlık: Burada önemli olan nokta işçinin sağlık durumunun yapılan iş dolayısıyla bozulup bozulmadığı noktasıdır. Eğer işçi yaptığı iş dolayısıyla sağlığını kaybeder yahut bir hastalığa yakalanırsa işi bırakarak kıdem tazminatı hakkı kazanabilir. Bu gerekçeyle işi bırakan işçi kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi durumunda kıdem tazminatı davası açabilir.

İşyerinin taşınması: İşyerleri bazen yer değiştirebilmekte ya da bir işçiyi başka bir yerde görevlendirebilmektedir. Bu yer değişiklikleri işçiyi olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu durum işi bırakmak için haklı bir gerekçe olarak görüldüğünden kıdem tazminatı hakkı söz konusu olmaktadır ve kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda işçinin kıdem tazminatı davası açma hakkı vardır.

İşçinin maaşını alamaması: İşçi maaş, fazla mesai gibi alacaklarını alamaz ise iş akdini feshedebilir ve kıdem tazminatı hakkı doğar. Bunun ödenmemesi durumunda kıdem tazminatı davası açabilir. Benzer şekilde sigorta primleri eksik yatırılan ve bu nedenle işten ayrılan işçinin de kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır ve bunu alamaz ise kıdem tazminatı davası açabilir.

Askerlik: Askerlik ülkemizde yasal bir zorunluluk olduğundan işçinin askere gitmek amacıyla iş bırakması sonucu kıdem tazminatı hakkı, kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda da kıdem tazminatı davası açma hakkı bulunmaktadır.

Ölüm: İşçinin hayatını kaybetmesi durumunda da kıdem tazminatı hakkı söz konusudur. Şöyle ki işçinin ölmesi durumunda onun yasal varisleri işverenden kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda da kıdem tazminatı davası açma hakları bulunmaktadır.

İşçiyi yanıltmak: İşçi iş ile ilgili olarak yanıltılması durumunda iş akdini feshedebilir. Bu gerekçeyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır ve iş yerinden ayrılırken kıdem tazminatı verilmemesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.

İşin değiştirilmesi: İşyeri içerisindeki iyi niyetli olmayan değişiklikler de bu kapsamdadır. Örneğin bir işyerinde bir bölümde çalışan bir kişi haklı bir gerekçesi olmaksızın başka bir bölüme kaydırılırsa yahut statüsü düşürülürse iş akdini feshederek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı hakkı elde edebilir. Böyle bir durumda kıdem tazminatı hakkı reddedilen işçinin kıdem tazminatı davası açma hakkı bulunmaktadır.

Taciz, küfür, hakaret: İşçinin iş yerinde işvereni, diğer çalışanlar ya da müşteriler gibi başka kişiler tarafından cinsel tacize uğraması ya da işvereni tarafından hakarete uğraması, tehdit edilmesi gibi durumlar işten ayrılmanın haklı gerekçeleridir ve kıdem tazminatı hakkı doğurmaktadır. Böylesi bir sebep ile işten ayrılan ve kıdem tazminatı ödenmeyen işçi kıdem tazminatı davası açabilir.

Yukarıda sayılan durumlarda işçi kıdem tazminatın hak kazanmaktadır. Bu şekillerde işinden ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN DİREKT OLARAK DAVA AÇABİLİR MİYİM?

Kıdem tazminatı davası öncesinde ZORUNLU ARABULUCULUK müessesi bulunmaktadır. Aksi halde başvuru yapılmaksızın dava açılması durumunda dava usulden reddedilecek ve karşı tarafa avukatla temsil edilmesi durumundan karşı taraf vekalet ücreti çıkacak ve arabuluculuğa başvurulup uzlaşılamaması halinde dava açılması gerekecektir. Kıdem tazminatı açılmadan önce kıdem tazminatı konusunda uzman bir avukat tarafından arabulucuya gidilmesi hak kaybına uğramamak için yararlı olacaktır.

KIDEM TAZMİNATI DAVASI NASIL VE NEREDE AÇILIR?

Arabuluculuk aşamasında uzlaşma sağlanamazsa bundan sonraki aşama olarak dava açma yoluna gidilecektir. Kıdem tazminatı davası işin yapıldığı yerdeki mahkemeye açılabileceği gibi şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme de kıdem tazminatı davası için yetkili mahkemedir. Görevli mahkeme ise iş mahkemeleridir.

KIDEM TAZMİNATI DAVASI AVUKATININ ROLÜ NEDİR?

Kıdem tazminatı davası açılmadan önce zorunlu arabuluculuk aşamasındaki görüşmelerde daha rahat bir şekilde haklarını ifade ederek hak kaybına uğramamak için ve sonrasında açılacak davada hak kaybına uğramamak için avukat aracılığıyla davanın yürütülmesi işçinin hakkının alınması için yararlı olacaktır. Mersin Hukuk Bürosu Mersin Avukat olarak sizlere destek vermekteyiz.

Avukat Halil BAKIRCI