Mersin İcra Avukatı:

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçu, Türk Ceza Kanun’unda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.

 

Suçun Tanımı:

Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi bu suçtan dolayı cezalandırılır.

Suçun Cezası:

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu işleyen kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Suçun Nitelikli Halleri:

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezaya hükmolunur.

 

 

Mersin İcra Avukatı:

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.