KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.

 

Suçun Tanımı:

Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde bu suç oluşacaktır.

 

Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçunda Şikayet:

Bu suç şikâyete tabi suçlar arasında yer almaktadır.

 

Suçun Cezası:

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

 

Mersin Ceza Avukatı:

 

Avukat Barosu kavramı, avukatların baroya kayıtlı olma zorunluluğu vardır. Baroya kayıtlı olmadan avukatlık yapmak mümkün değildir. Mersin Barosu Avukatı olarak Mersin’de faaliyet gösteren avukat ofisimiz için avukat iletişim kısmından bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

 

İLGİLİ YARGITAY KARARI:

 

4. Ceza Dairesi

2017/5742 E.  ,

2019/215 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma
HÜKÜMLER : Ceza verilmesine yer olmadığı, güvenlik tedbiri uygulanması

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
İddianamede açıklanan ve hükümlerde kabul edilen eylemlere, Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesine, Yargıtay Büyük Genel Kurulunun kararına ve temyizin kapsamına göre, sanık hakkında, TCK’nın 106/1-1. maddesi gereğince tehdit, 123/1. maddesi gereğince kişilerin huzur ve sükununu bozma ve 125/3-a maddesi gereğince hakaret suçlarından kamu davaları açılarak hükümler kurulmuş olmasına, en ağır yaptırımı içeren suçun TCK’ nın 125/3-a maddesinde düzenlenen hakaret suçu olmasına göre, işin incelenmesi Yüksek 18. Ceza Dairesinin görevine girdiğinden, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daireye GÖNDERİLMESİNE, 15/01/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.