UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇUNUN CEZASI NEDİR ?

Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran, kullanmak için uyuşturucu madde kabul eden ve uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında ilk defa böyle bir suça karışmış olması durumunda ceza verilmez. Bu ceza yerine denetim verilir ve bu denetim süresi zarfında şartları yerine getirirse hiç dava açılmamış gibi hükmolunur.

İLK DEFA BU SUÇA KARIŞMAK VE DENETİM SÜRECİ

İlgili Kanun maddeleri gereği bu suç ilk defa işlendiğinde aşağıdaki süreç şeklinde bir ilerleme söz konusu olacaktır.

Şüpheli bu suçtan dolay yakalandıktan sonra beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verir.

Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

Kişinin, erteleme süresi zarfında bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yükümlülükleri yerine getirmezse denetim hükümleri kaldırılarak cezaya çevrilmesi durumu söz konusu olmaktadır.

DENETİM SÜRESİ BOYUNCA YÜKÜMLÜLÜKLER

  • Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
  • Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır.

ERTELEME SÜRECİ BOYUNCA TEKRARDAN KULLANMAK

Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, ilk defa ihlal nedeni gibi sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMALIK

Türk Ceza Kanunu aşağıda yazılan durumlarda bu suçtan dolayı etkin pişmalık hükümlerinin uygulanmasına imkan vermektedir.

  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.
  • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.
  • Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SUÇUNDA AVUKATIN ROLÜ

Denetim süreci yukarıda sayılan nedenlerden biri ile biterse veya denetim süreci boyunca yeniden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişi ‘’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’’ hükmü ile bir ceza alması söz konusu olacaktır. Bu süre zarfında hapis yatmamak için bu konuda uzman bir avukat ile savunma yapılması kişinin yararına olacaktır. Uyuşturucu kullanmak suçu asliye ceza mahkemelerinde görüldüğü için ağır cezaya göre daha uygun fiyatlı olarak bakılan davalardan olacaktır. Mersin Ceza Avukatı olarak sizlere bu konuda hukuki destek vermekteyiz.

 

Avukat Halil BAKIRCI