Mersin Avukat

MERSİN AVUKAT: 

Mersin Avukat olarak ticari yönden gelişmiş bir şehir olarak Mersin’de ofisimiz bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük üçüncü limanının bulunduğu şehir olan bir şehir olan Mersin’de Mersin Avukat olarak hizmet vermekteyiz.

 

Mersin’de ticari davaların yoğun bulunmasının sebebi, Türkiye’nin en büyük üçüncü limanının bulunması, turizm hacminin yüksek olduğu otellerinin bulunması, ticari hacminin büyük olduğu toptancı halinin bulunması, serbest bölgenin bulunması gibi etkenler bulunmaktadır.

 

Bunun yanında Mersin’de boşanma vakıaları sıkılıkla görülmektedir. En fazla boşanmanın bulunduğu şehirler arasında Mersin yer almaktadır.

 

Mersin ceza davaları yönünden de çok fazla suç işleme oranına sahiptir. Mersin’de sıklıkla görülen davaların başında Uyuşturucu Ticareti davaları bulunmaktadır.

 

Mersin’de son dönemde ülkemize giren Suriyeli vatandaşların da girmesi ile nüfus artmış ve buna bağlı olarak da suç işleme oranı da artmıştır. Nüfusun artması ile orantılı olarak suç işleme oranı da artmaktadır.

 

Mersin’de idari ve vergi davaları az görülen davalar arasında yer almaktadır. Mersin Avukat olarak bu tarz davaları da ofisimiz ilgilenmekte ve idari, vergisel davalarda müvekkillerimize hukuksal destek vermekteyiz.

 

Mersin’de nüfus sayısının fazla olmasına bağlı olarak da Miras davaları yoğun olarak görülmektedir. Veraset ilamı alınması, muris muvazaası gibi konularda Mersin Avukat olarak hizmet vermekteyiz.

Yine Mersin’de inşaat sektörünün ilerlemesine bağlı olarak gayrimenkul hukuku da sıklıkla görülen dava türleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle ofisimiz gayrimenkul hukuk alanında da müvekkillerine destek olmaktadır.

Mersin son yapılan şehir hastanesi ile birlikte sağlık hukuku problemlerini de ortaya çıkarmıştır. Sağlık hukuku ile alakalı olarak ortaya çıkan problemlerde ofisimiz müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Mersin Avukat:

Mersin’in en iyi avukatı sizin güvendiğiniz avukattır. Bu nedenle çalışmış olduğunuz avukata güvenin o sizin için en iyisini yapacaktır.

İSİMİMİ VEYA SOYADIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

 İsim ve soyadı ailemiz tarafından bize verilmiş ve hukuki anlamda daönemli sonuçdoğuran birhukuki müessedir. Hukuki niteliği açısından ise isim ve soy isim kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlanmış ve bir şahıs varlığı hakkının kullanılmasıdır.

 

İSİM VE SOYADIMI HANGİ SEBEPTEN DOLAYI DEĞİŞTİREBİLİRİM?

Medeni Kanunumuz isim değişikliğinin haklı sebeplerinin madde 27 de açıkça belirterek haklı bir sebebin varlığı halinde isim değişikliğinin mümkün olduğunu belirtmektedir. Yukarıda belirtildiği sebeplerden başka haklı sebep olarak geniş çerçevede bakıldığı zaman farklı şekillerde haklı sebeplerin olması da olasıdır. Bu nedenlere dayanarak da bu dava açılabilmektedir.

Bu isim ve soyadın değişikliği için haklısebeplerden bazıları;

  • İsim ve soyadın toplumda olumsuz karşılanacak manalara gelmesi
  • İsim ve soyadın telaffuzunun zor olması
  • Aile içerisinde hitap edilen isim ile kimlikteki ismin farklı olması.

 

İSMİMDE VE SOYADIMDA HARF HATASI YAPILSA BİLE DAVA AÇMALI MIYIM?

İsim değişikliğinde son düzenleme ile basit harf hatalarının düzeltilmesi için dava açmaya gerek olmadan doğrudan nüfus müdürlüğüne giderek bu işlemi gerçekleştirmek mümkünüdür. Bununla ilgili olarak ilgili nüfus müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI NEREDE VE HANGİ MAHKEMEDE AÇILMAKTADIR?

İsim ve soy isim değişikliği davası için özel görevli olan bir mahkeme belirtilmediği için yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Davacı, davayı ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ile açabilir.

 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASIDA TANIK ZORUNLU MU?

İsim ve soy isim değişikliğinde haklı sebep olarak sunulan belgeler için evrak ve tanık sunulması davanın kabul edilmesi açısından yeterli olacaktır. Eğer bariz bir şekilde isimde anlamsızlık ve telaffuzunda sorun varsa bu konuda tanığa ihtiyaç olmadan direkt olarak hâkim kendisi bu durumun haklı sebep olacağını takdir edecektir. Ancak aile içerisinde kullanılan isim ile kimlikteki ismin farklı olması durumunda bu durumu ispat etme açısından tanık bildirmekte yarar bulunmaktadır.

 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE DAVALI TARAF KİMDİR?

İsim değişikliği davasında karşı taraf olarak kaydın bulunduğu nüfus idaresi yazılacaktır. Bu dava hasımsız olarak veya kişinin anne ve babasına karşı açılması durumunda dava usul yönünden reddedilecektir.

 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANIR?

İsim değişikliği mahkemelerin duruşma saatlerinin yoğunluğuna göre ilk celsede mahkemeninyoğunluğu ve işin niteliği gereği belgelerin toplanma durumu varsa ise ikinci celsede sonuçlanmaktadır. Bu da 6 ay veya daha kısa bir süreye tekabül etmektedir.

 

EŞİMİN VE ÇOCUKLARIMIN SOYADI İÇİN AYRI DAVA AÇMALI MIYIM?

Erkek eş soyadını değiştirdiğinde eğer erkek evli ise kadının soyadı da değişir. Babanın soyadı değiştiğinde 18’den küçük çocukların veya evlatlığın soyadı da dava açmaya gerek kalmadan direkt olarak değişecektir.

MERSİN AVUKAT :

Bu davalar sürekli olarak karşılaşılan türden ve kısa süren davalardan olduğu için bu konuda uzman bir avukat tarafından davanın açılması ve takip edilmesi hem az maliyetli hem de daha sağlam bir şekilde sonuç doğuracaktır. Yaşı küçük olan kişiler için dava, velayet hakkına sahip veliler veya vekaletname verecekleri bu konuda uzmanlığı olan bir avukat tarafından açılması gerekmektedir.

 

 

Av. Halil BAKIRCI

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!