İstanbul Boşanma Avukatı

Bir alacaklının açmış olduğu herhangi bir icra dosyasına karşın borçlu olan kişiler itiraz edebilme hakkına sahiptir. Borçlunun etmiş olduğu itiraz sonucunda icra takibi otomatik olarak durdurulur ve borçlu üzerinde hiçbir takip devam ettirilemez. Alacaklı bu yapılan itirazın ibrazı tarafına iletildikten sonra bir yıl içerisinde iptal davası açmalıdır aksi takdir de borçlunun yapmış olduğu itiraz davası kabul edilecektir.

İtirazın iptali için itiraz davası açıldıktan sonra borçlu ile alacaklı söz konusu borç durumu için kanunlarda gerçekleşen zorunlu arabulucu düzenlemelerinden sonra, itirazın iptali davası açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorundalardır. Bazı durumlarda her ne kadar arabulucuya gidilmeden itirazın iptali davası açılsa da ticari uyuşmazlık ve maddi ödemelerde arabuluculuk hizmeti zorunlu hale gelmiştir.

İstanbul arabuluculuk hizmeti veren avukatlardan biri ile anlaşarak bu hizmetten faydalanabilir, itirazın iptali davasından önce İstanbul hukuk bürosu ile arabuluculuk yolu ile davanın itirazı hakkında sorunlarınızı çözebilirsiniz.

İtiraz eden borçlunun mahkemece haklı bulunması halin de icra takibi düşürüleceği gibi alacaklı tarafında takip durumu iptal edilecektir. Mahkeme alacaklı olan kişiyi haklı bulduğu takdir de takip tekrar kaldığı yerden devam edecek ve alacaklının hakkı karşılığı olan miktar icra edilecektir.