İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU

İntihara yönlendirme suçu Türk Ceza Kanun’da düzenlenen suçlar arasında yer almaktadır.

 

Suçun Faili:

Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bu filleri işleyen kişiler bu suçtan dolayı ceza alacaklardır.

 

Suçun Cezası:

Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

 

Görevli Mahkeme:

Bu suçlardan dolayı yargılanmak üzere görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

 

Mersin Avukat:

Bu suçlardan dolayı yargılanmalarda asliye ceza avukatı ile temsil edilip hak kaybına uğramamak gerekir. Bu nedenle en iyi ceza avukatı güvendiğiniz avukattır.

 

YARGITAY KARARI:

  1. Ceza Dairesi         2018/4321 E.  ,  2019/250 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : İntihara yönlendirme
HÜKÜM : CMK’nin 223/2-c. maddesi uyarınca beraat.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gerekçeli kararın Anayasanın 141. ve 5271 sayılı CMK’nin 34., 230 ve 232. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıması gerektiği, gerekçe bölümünde, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin açıkça gösterilmesi, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belirtilmesi, bu kapsamda, ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi ile buna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde hükmün gerekçesiz bırakılması,
Kabule göre de;
Gerekçeli kararda “sanığın atılı suç yönünden kastını gösterir soyut iddia dışında somut başkaca bir kanıt bulunmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verildiğinden bahsedildiği halde, hüküm fıkrasında yüklenen suçta sanığın kastının bulunmaması nedeniyle CMK’nin 223/2-c. maddesi uyarınca sanığın beraatına karar verilerek hükmün karıştırılması suretiyle CMK’nin 230. maddesine aykırı olarak gerekçe ile hüküm arasında çelişki oluşturulması,
Usule aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi CMUK. 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23/01/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.