Eskiden insanlar ağaç ve mağaralarda yaşıyorlardı, sonrasında göçebe çadırlara geçtiler daha sonrasında yerleşik hayatta yaşamaya başladılar. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık insanlar internette yaşıyorlar. Alışverişlerini ve sosyal hayatlarını internette gerçekleştiriyorlar.

Son dönemde dolandırıcılık faaliyetleri ülkemizde yaygınlaştı. Bu konuda yasama organı olarak bir kanun faaliyeti çalışması yapılması gerekmektedir. Yapılan dolandırıcılıkların çoğu sms, internet bankacılığı, bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle yapılmaktadır. Bu nedenle bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçebilmek, eylemi gerçekleştiren faillerin tespitini yapabilmek için başta Ankara, İstanbul, İzmir daha sonrasında büyükşehir il merkezleri ve 81 il merkezlerinde yeteri kadar bilişim sistemi ve siber güvenlik uzmanı çalıştırmak, adli soruşturmaların daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla önem arzetmektedir. Nitekim yaşadığımız çağda dünya ve ülkemizde yaşayan neredeyse tüm bireylerim bilişim sistemi ve internet kullanma oranı yadsınamaz bir gerçektir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının, çeşitli meslek faaliyetlerini aracı kılınmak suretiyle vatandaşlarımızın iradesi fesada uğratılarak haksız menfaat temin edilip dolandırılmaktadır. Fakat yukarıdaki cümlede arzedilen eylemler ile ilgili tahkikatı yürüten kolluk personelinin bilişim sistemleri ilgili bilgi ve donanımları çok yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple faillerin çoğu zaman tespiti yapılamamaktadır.

Yukarıda arzetmiş olduğumuz hususlar ile ilgili yeteri kadar bilişim ve siber güvenlik uzmanı ilgili kurumlarda çalıştırılarak hem önleyici kolluk hizmeti hem de suçluların tespiti için devlet bünyesinde barındırılması gerekmektedir. Halihazırda ilgili siber kurumlarında ve kolluk bünyesinde çalışan personelin siber suçlarla ilgili bilgi düzeyleri ve donanımları, sahip oldukları teknik imkanlar suçluların tespiti için çok yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple vatandaşların mağduriyeti her geçen gün daha da artmakta, aynı zamanda suçu işleyen faillerin de yapmış oldukları eylemler cezasız kalmaktadır. Üstelik failler cezasız kaldığı için kamunun devlete olan güveni ve adalete olan inancı her geçtiğimiz gün daha da zarar görmektedir.

 

Somut örnek vermek gerekirse Sms ile kendilerini avukatlık firması olarak tanıtıp, ‘’ SN. Tedarikçi firma ile yapmış olduğunuz online alışveriş sırasında onaylamış olduğunuz kapıda satış sözleşmesi sebebiyle borcunuz hukuk büromuza devredilmiş olup detaylı bilgi için gün içinde  en yakın süre içinde aramanız. 0(212)……. irtibat numaramız ile iletişim kurmanız rica olunur.’’ Şeklinde sms atarak internet linki göndererek vatandaşın bu linke tıklaması suretiyle hesabından bilgi ve rızası harcama yapılıp para çıkışı olmaktadır. Ancak belirtmiş olduğumuz somut olayda olduğu gibi buna benzer daha bir çok yöntemle vatandaşların iradesi sakatlanarak menfaat temin edilip dolandırılmaktadır ve ilgili kolluk birimlerini yetersiz bilgi ve donanıma sahip olması nedeniyle faillerin tespiti yapılamamakta, işledikleri suç sebebiyle  bu faillerin elde etmiş oldukları haksız menfaatlerden dolayı vatandaşın bu konudaki zararı giderilememektedir.

Ayrıca sahibinden.com’da başkalarının araçlarının resimleri kullanılarak bu araçları ilana koyup kaparo alarak, telefon ilana koyup satmak için kaparo alarak veya kendilerinin araç kiralama şirketi olduklarını ilan vererek araç kiralama bedeli alarak dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde ayrıca meclisimizin bu konuda kuracağı araştırma komisyonunun tespit edeceği diğer hususların ivedi bir şekilde çözüme kavuşturularak gerekli çalışmaları en kısa zamanda başlanılması önem arzetmektedir. Bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen suçların daha adaletli bir şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak sağlayacaktır. Böylece vatandaşlarımızın bu konulardaki mağduriyetleri giderilerek adalete ve devlete olan güvenin artmasına yardımcı olacaktır.

Sonuç Olarak;

  • Dolandırıcılık suçunun cezasının alt sınırı ile üst sınırının yeniden gözden geçirilerek bu suçlar yönünden gerekli kanuni revizyonun yapılması
  • Siber güvenlik uzmanlarının devlet bünyesinde barındırılarak gerekli teknik imkanlarının iyileştirilmesi
  • Online ikinci el satış platformlarının gerekli birimlerce denetlenmesi
  • Sms ve online internet linkinin mesaj atılabilmesinin şartlarının yeniden gözden geçirilmesi
  • Bu konu ile alakalı olarak bir araştırma komisyonu kurulup komisyonca tespit edilen diğer hususlarla birlikte ivedilikle çözüme kavuşturulması saygıyla takdirlerinize arz olunur.

Av. Halil BAKIRCI