CİNSEL TACİZ SUÇU NEDİR VE CEZASI NEDİR ?

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanun’unda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kategorisinde düzenlenmiştir.

Suçun Cezası:

Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Cinsel Taciz Suçunda Şikâyet

Cinsel taciz suçu şikâyete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle failin bu suçtan dolayı şikâyet edilmesi halinde kişi hakkında cezaya hükmolunacaktır.

 

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri

Suçun;

Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

 

Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

Teşhir suretiyle işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

 

Cinsel Taciz Suçunda Avukatın Rolü

Cinsel Taciz Suçunda hak kaybına uğramamak adına kendinizi bir avukat ile temsil etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Mersin Ceza Avukatı olarak sizlere bu konuda hukuki destek vermekteyiz.