CİNSEL SALDIRI SUÇU VE CEZASI

 

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında düzenlenen bir suçtur. Yüz kızartıcı suçlar arasında yer almaktadır. Bu suçun tanımı ve cezası Türk Ceza Kanunu’nda açıkça yer almaktadır.

Türk Ceza Kanunu Cinsel Suçlar yaş kategorisine göre düzenlemiştir. Bu suçun tanımı 18 yaşından büyük olan vatandaşları ilgilendirmektedir.

Cinsel Saldırı Suçunun Cezası:

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

 

Cinsel Saldırı Suçunun Sarkıntılık Düzeyinde Kalması Durumu:

 

Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

 

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

 

Cinsel Saldırı Suçunun Eşe Karşı İşlenmesi

Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Yani eşler arasında cinsel saldırıdan dolayı soruşturma ve kovuşturmaya başlanabilmesi için eşlerden birinin şikâyet etmesi gerekmektedir. Şikayetçi olan eş, daha sonrasında şikayetinden vazgeçmesi durumunda fail hakkında ceza verilmez.

 

Cinsel Saldırı Suçunun Ağırlaştırıcı Nedenleri:

Cinsel saldırı suçu aşağıdaki durumlarda ilenmesi halinde 2 yıldan 5 yıla kadar olarak verilecek ceza yarı oranında arttırılarak verilecektir.

-Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

– Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

-Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

-Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

 

Cinsel Saldırı Suçunun cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde:

Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Yani bu suça ek olarak başkaca bir suçtan da soruşturma açılacak ve fail hakkında o suçtan da ceza işlemi uygulanacaktır.

 

Suç Sonucu Kişinin Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü:

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Böyle bir durumda kişinin kasten öldürülmesi hükümlerine göre ceza verilmesi durumu söz konusu olacaktır.

Bu suçlardan dolayı gerek mağdur olarak gerekse fail olarak yer alan vatandaşlarımızın hukuki desteğe ihtiyaç duymaları durumunda Mersin Hukuk Bürosu olarak profesyonel ekibimizle Mersin Ceza Avukatı hizmetini, başta Mersin olmak üzere Türkiye’nin bütün illerinde faaliyet göstermekteyiz.

Av. Halil BAKIRCI