Adli Tatil 2020 Ne Zaman Bitiyor ?

Adli Tatil 2020 Ne Zaman Bitiyor: ADLİ TATİL 2020 NE ZAMAN BİTİYOR? Adli tatil, her yıl 20 temmuzda başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlar. Bu dönem yoğun şekilde çalışan mahkemelerin dinlenme dönemi olarak da görülebilir. Adli tatilde bazı yargılamalar görülmeye devam ederken bazı yargılamaların ise yargılaması adli tatil sonrasına kalacaktır. [...]

Anonim Şirketlerde Halka Arz

Anonim şirketleri kendi çıkarları doğrultusunda şirket içi hisselerini belirli dönemlerde satışa sunabilir. Bu satış işleminin amacı birden fazla olabilirken genel olarak banka vb. yerlerden borç almadan sermaye genişletmek, finansal olarak borç altında olan şirketin borcunu ödeyebilmek, büyümekte olan bir şirkette yatırım sal fon sağlamak gibi birden fazla neden olabilir. Anonim şirketleri gerçekleştirecekleri hisse satış arzlarını [...]

Anonim Şirketlerde Pay Devri

Anonim şirketleri arasında pay devri yapılırken fark edilmeden veya kasti yollar ile devir işlemlerinde problemler yaşanabilir. TTK nın belirlediği yasalar doğrultusunda ve gereken vergisel durumların halledilmesi, hukuksal yolların doğru izlenmesi anonim şirketlerde hisse devri konusunda oldukça önemlidir. Anonim şirketleri gerçekleştirdikleri hisse devri durumlarında bir yanlışlık veya bir problem yaşamışsa bu yanlışlığı düzeltmek için gerekli mahkemelere [...]

Araç Değer Kaybı Davası

Trafik çıkışı gerçekleşmiş her aracın kaza ve diğer durumları TRAMER kayıt işlemlerinde belirtilmek zorunludur. Doğal olarak trafikte yaşayabileceğimiz herhangi bir trafik kazası sonucu aracımızın geçirmiş olduğu kaza boyutu kayıt altında tutulmaktadır. Kaydı tutulan bu kaza durumu aracın satış yapıldığı zaman haklı değerinde maddi bir düşüş gösterir. Yaşanan bu değer kaybı araç değer kaybı olarak nitelendirilir. [...]

Araç Kilometre Düşürme Davası

    İkinci el araç satışların da araç satışının normal değerinin üzerinde gösterme amaçlı kilometrelerinin yasal olmayan yollar ile olduğundan daha az gösterilmesi durumu, Yargıtay 23. Ceza mahkemesi ikinci el araç satışlarında gerçekleştirilen bu işlemlerin dolandırıcılık niteliğinde değerlendirilmesine karar verilmiştir. Satın alacağınız ikinci el aracın uzman incelemesi raporları sonucu kilo metre durumunun gösterildiğinden ve satış [...]

İtirazın İptali Davası

Bir alacaklının açmış olduğu herhangi bir icra dosyasına karşın borçlu olan kişiler itiraz edebilme hakkına sahiptir. Borçlunun etmiş olduğu itiraz sonucunda icra takibi otomatik olarak durdurulur ve borçlu üzerinde hiçbir takip devam ettirilemez. Alacaklı bu yapılan itirazın ibrazı tarafına iletildikten sonra bir yıl içerisinde iptal davası açmalıdır aksi takdir de borçlunun yapmış olduğu itiraz davası [...]

Tanıma Tenfiz Davası:

  Türkiye Cumhuriyeti yasa mahkemelerinin başka bir ülke’de gerçekleştirilmiş olup sonuca bağlanan davaları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında da kabul görebilmesi için açılan dava türlerine tanıma ve tenfiz davaları denir. Davanın açıldığı ülkede verilen kararın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca kabul görmesi davanın tanıma kararının gerçekleştirmesine, aynı zamanda açılan dava da icra işlemleri gerçekleştirilecekse tenfiz kararının alınmasına gerek duyulacaktır. [...]

Tapunun İptali Ve Tescili Davası

Tapunun İptali Ve Tescili Davası: Tapu genel olarak taşınmaz olarak belirtilen ev, arsa vb gibi maddi konumda kıymeti bulunan gayrimenkullerin asıl sahibinin kim olduğuna dâhil resmi mecralarca geçerliliği kabul edilen evrak türüdür. Tapular satış işlemi gerçekleştirildiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre görevli ve resmiyette memurluğu kabul görülen bir noter tarafından satış ve alış işlemlerinin, kişilerin [...]

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası: Tasarrufun iptali davası borç sahibi olan bir kişinin elinde bulunan, maddi anlamda değerli mallarını üçüncü bir kişiye devretmesi sonucu alacaklı olan kişinin, borçlu ve borçlunun mallarını devrettiği kişiye dava açması sonucu gerçekleşir. Yani tasarrufun iptali davası nedir açıklarsak, bir alacaklı herhangi bir koşuldan dolayı borçlu olan kişiden alacağını icra edemediğinde borçlunun mallarını [...]

Çocuk Düşürtme Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma Suçu Adaletin İçin   Çocuk Düşürtme Suçu:   Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Kadının Rıza Göstermesi:   Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!