Eğitim Ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu

Eğitim Ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu: Adaletin İçin Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.   Suçun Tanımı: Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu, Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak [...]

Cezaların Zamanaşımı

TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE CEZALARIN ZAMANAŞIMI: Adaletin İçin Türk Ceza Kanunu açıkça ifade ederek bazı sürelerin geçmesinden sonra cezaların zaman aşımına uğrayacağını ifade etmektedir. Aşağıda yer alan sürelerin geçmesinden sonra cezalar infaz edilmez. Cezaların Zamanaşımı Süreleri: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. -Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. Yirmi yıl ve daha fazla süreli [...]

Çocuk Düşürtme Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma Suçu Adaletin İçin   Çocuk Düşürtme Suçu:   Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Kadının Rıza Göstermesi:   Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, [...]

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU: Adaletin İçin Göçmen kaçakçılığı suçu son zamanlarda ülkemizde mültecilerin de yaygınlaşmasıyla sıklıkla görülen durumlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle özellikle bu konu üzerinden çok fazla sayıda cezası açılmaktadır.   Göçmen Kaçakçılığının Oluşması İçin: Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; Bir yabancıyı ülkeye sokan [...]

İnsan Kaçakçılığı Suçu

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU: Adaletin İçin İnsan kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ağır cezayı gerektiren suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle iyi bir ceza avukatı ile takip edilmesi suçu işlendiği iddia olunan kişiler açısından yararlı olacaktır. İnsan Kaçakçılığı Suçunun Oluşmasının Şartlar: Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da [...]

İnsan Üzerinde Deney Suçu

İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU: Adaletin İçin İnsan üzerinde deney suçu Türk Ceza Kanun’da Vücut Dokulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Suçun Cezası: İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna [...]

İntihara Yönlendirme Suçu

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU: İntihara yönlendirme suçu Türk Ceza Kanun’da düzenlenen suçlar arasında yer almaktadır.   Suçun Faili: Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bu filleri işleyen kişiler bu suçtan dolayı ceza alacaklardır.   Suçun Cezası: Başkasını intihara azmettiren, [...]

İşkence Ve Eziyet Suçu

İŞKENCE VE EZİYET SUÇU: Adaletin İçin Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında bu cezadan dolayı ceza verilecektir. Suçun Cezası: İşkence suçunun cezası üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun Ağırlaştırıcı Nedenleri: [...]

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA Türk Ceza Kanun’da yer alan bu suç, vücut dokunulmazlığına karşı işlenmiş suçlar arasında yer almaktadır. Bu suç normal kasten yaralamadan daha ağır şekilde bir yaralanmaya sebep olan kişiler hakkında verilecek cezayı düzenlenmektedir.   Neticesi Sebebiyle Ağırlamış Yaralam Suçunun Cezası:   Öncelikli olarak : Kasten yaralama fiili, mağdurun; Duyularından veya organlarından birinin [...]

Organ Ve Doku Ticareti Suçu

ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇU Adaletin İçin Organ ve doku ticareti suçu Türk Ceza Kanun’da vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Suçun Cezası: Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!