BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ?

BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ? Boşanma, eşler hayatta iken, bir eşin kanunda düzenlenen sebeplerden birine dayanarak Açacağı dava sonucunda evlilik birliğine mahkeme kararı ile son verilmesidir. Boşanmanın dayandığı dört ilke vardır. Bunlar;   Kusur İlkesi Bu görüşe göre, boşanmak için eşlerden birinin kusurlu olması gerekmektedir. Ve boşanma davası açma hakkı, kusurlu olmayan eşe tanınmıştır. Bu ilkeye [...]

EVLENMENİN HUKUKİ GEREKLİLİKLERİ

EVLENMENİN HUKUKİ GEREKLİLİKLERİ   EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI Medeni Kanunumuz, evlenmenin maddi şartlarını ‘’evlenme ehliyeti ve engelleri’’ olarak iki kısımda ele almıştır. Olumlu şartlar, evlenme ehliyeti, olumsuz şartlar ise evlenme engelleri olarak isimlendirilmiştir. A)EVLENME EHLİYETİ Evlenme, medeni hukuk sözleşmesi olduğu için sözleşmenin kurulabilmesi için evlenecek olan kişilerin evlenmeye ehil olmaları gerekir. Yani evlenme ehliyetlerinin olması gerekir. [...]

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ? Boşanma, eşler hayatta iken, bir eşin kanunda düzenlenen sebeplerden birine dayanarak Açacağı dava sonucunda evlilik birliğine mahkeme kararı ile son verilmesidir. Boşanmanın dayandığı dört ilke vardır. Bunlar;   Kusur İlkesi Bu görüşe göre, boşanmak için eşlerden birinin kusurlu olması gerekmektedir. Ve boşanma davası açma hakkı, kusurlu olmayan eşe tanınmıştır. Bu ilkeye [...]

Boşanma Nedenleri

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre resmi evlilik işlemi gerçekleştirebilen yetkili bir memur tarafından yapılan tüm evlilikler, mahkemeler tarafından gerekçeleri uygun görüldüğü takdirde evliliklere son verilebilir. Boşanma davalarında kişiler mahkemeye boşanmaları için sebeplerini(kanıtlayıcı biçimde) sunmak zorundalar. Mahkeme gerekli incelemeler ve evlilik süreci içerisinde yaşanan sorunların doğruluğuna kanaat getirirse eğer boşanma kararını verebilir. Boşanma sonrası eşlerden biri ve [...]

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

TEK CELSEDE BOŞANMA- ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Adaletin İçin Aile toplumun en küçük yapıtaşıdır. Bu topluluğun dağılmaması için devlet, ilgili kurum ve kuruluşlar gereken bütün özeni göstermek zorundadır. Büyük öneme sahip olan ailenin bozulmaması için gereken bütün önlemleri aldıktan sonra ve iyice düşündükten sonra bu yönteme gidilmesi gerekmektedir. Boşanma ciddi bir olay olup bir [...]

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER? Boşanma, Türk Medeni Kanunu, Kanun numarası 4721 olan, Kabul Tarihi 22/11/2001 olan Kanun’da düzenlenmiştir. Bu Kanunun İkinci kitabı Aile Hukukudur.  İkinci kitabın ikinci bölümü Boşanmadır. Boşanma ile alakalı düzenleme Boşanma Sebepleri, Dava, Karar olmak üzere üç bölümde düzenlemiştir. Burada boşanma ile alakalı durumlar hüküm altına alınmış olup boşanma süreci ile [...]

BOŞANMA DAVASI NE KADAR MASRAFLI?

BOŞANMA DAVASI NE KADAR MASRAFLI? Boşanma davası, Aile Mahkemelerinde görülen bir dava türü olup, Eşlerden birinin yerleşim yerinde dava açılır. Boşanma davası, eşlerin aralarında yer alan çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Aldatma, Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk Sebebiyle boşanma gibi sebeplerden dolayı taraflar boşanma davası açabilirler. Boşanma [...]

İstanbul Boşanma Avukatı

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI Boşanma, Türk Medeni Kanunu, Kanun numarası 4721 olan, Kabul Tarihi 22/11/2001 olan Kanun’da düzenlenmiştir. Bu Kanunun İkinci kitabı Aile Hukukudur. İkinci kitabın ikinci bölümü Boşanmadır. Boşanma ile alakalı düzenleme Boşanma Sebepleri, Dava, Karar olmak üzere üç bölümde düzenlemiştir. Burada boşanma ile alakalı durumlar hüküm altına alınmış olup boşanma süreci ile alakalı olarak [...]

Mersin Boşanma Avukatı

MERSİN BOŞANMA AVUKATI: Boşanma, Türk Medeni Kanunu, Kanun numarası 4721 olan, Kabul Tarihi 22/11/2001 olan Kanun’da düzenlenmiştir. Bu Kanunun İkinci kitabı Aile Hukukudur.  İkinci kitabın ikinci bölümü Boşanmadır. Boşanma ile alakalı düzenleme Boşanma Sebepleri, Dava, Karar olmak üzere üç bölümde düzenlemiştir. Burada boşanma ile alakalı durumlar hüküm altına alınmış olup boşanma süreci ile alakalı olarak [...]

Mersin Avukat

MERSİN AVUKAT:  Mersin Avukat olarak ticari yönden gelişmiş bir şehir olarak Mersin’de ofisimiz bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük üçüncü limanının bulunduğu şehir olan bir şehir olan Mersin’de Mersin Avukat olarak hizmet vermekteyiz.   Mersin’de ticari davaların yoğun bulunmasının sebebi, Türkiye’nin en büyük üçüncü limanının bulunması, turizm hacminin yüksek olduğu otellerinin bulunması, ticari hacminin büyük olduğu toptancı halinin bulunması, serbest [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!