About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 70 blog entries.

Reddi Miras

Miras bir kişinin, vefat eden bir yakını veya şahsa miras bırakmak isteyen bir bireyin vefatı sonucu üzerinde bulunan mal varlığının, borçların ve diğer tüm miras bırakabileceği haklarının mirasçısı olan kişi veya kişilere devredilmesidir. Miras bırakan kişi vefat etmeden önce yasalar tarafından kabul görüş bir belge ile mirasını tek kişi veya kuruma devretmemesi halinde miras devri [...]

Tanıma Tenfiz Davası:

  Türkiye Cumhuriyeti yasa mahkemelerinin başka bir ülke’de gerçekleştirilmiş olup sonuca bağlanan davaları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında da kabul görebilmesi için açılan dava türlerine tanıma ve tenfiz davaları denir. Davanın açıldığı ülkede verilen kararın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca kabul görmesi davanın tanıma kararının gerçekleştirmesine, aynı zamanda açılan dava da icra işlemleri gerçekleştirilecekse tenfiz kararının alınmasına gerek duyulacaktır. [...]

Tapunun İptali Ve Tescili Davası

Tapunun İptali Ve Tescili Davası: Tapu genel olarak taşınmaz olarak belirtilen ev, arsa vb gibi maddi konumda kıymeti bulunan gayrimenkullerin asıl sahibinin kim olduğuna dâhil resmi mecralarca geçerliliği kabul edilen evrak türüdür. Tapular satış işlemi gerçekleştirildiği takdirde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre görevli ve resmiyette memurluğu kabul görülen bir noter tarafından satış ve alış işlemlerinin, kişilerin [...]

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası: Tasarrufun iptali davası borç sahibi olan bir kişinin elinde bulunan, maddi anlamda değerli mallarını üçüncü bir kişiye devretmesi sonucu alacaklı olan kişinin, borçlu ve borçlunun mallarını devrettiği kişiye dava açması sonucu gerçekleşir. Yani tasarrufun iptali davası nedir açıklarsak, bir alacaklı herhangi bir koşuldan dolayı borçlu olan kişiden alacağını icra edemediğinde borçlunun mallarını [...]

Eğitim Ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu

Eğitim Ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu: Adaletin İçin Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu Türk Ceza Kanunu’nda Hürriyete Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen suçlardandır.   Suçun Tanımı: Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu, Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla; Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak [...]

Cezaların Zamanaşımı

TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE CEZALARIN ZAMANAŞIMI: Adaletin İçin Türk Ceza Kanunu açıkça ifade ederek bazı sürelerin geçmesinden sonra cezaların zaman aşımına uğrayacağını ifade etmektedir. Aşağıda yer alan sürelerin geçmesinden sonra cezalar infaz edilmez. Cezaların Zamanaşımı Süreleri: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl. -Müebbet hapis cezalarında otuz yıl. Yirmi yıl ve daha fazla süreli [...]

Çocuk Düşürtme Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma Suçu Adaletin İçin   Çocuk Düşürtme Suçu:   Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Kadının Rıza Göstermesi:   Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, [...]

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU: Adaletin İçin Göçmen kaçakçılığı suçu son zamanlarda ülkemizde mültecilerin de yaygınlaşmasıyla sıklıkla görülen durumlardan biri haline gelmiştir. Bu nedenle özellikle bu konu üzerinden çok fazla sayıda cezası açılmaktadır.   Göçmen Kaçakçılığının Oluşması İçin: Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; Bir yabancıyı ülkeye sokan [...]

İnsan Kaçakçılığı Suçu

İNSAN KAÇAKÇILIĞI SUÇU: Adaletin İçin İnsan kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ağır cezayı gerektiren suçlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle iyi bir ceza avukatı ile takip edilmesi suçu işlendiği iddia olunan kişiler açısından yararlı olacaktır. İnsan Kaçakçılığı Suçunun Oluşmasının Şartlar: Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da [...]

İnsan Üzerinde Deney Suçu

İNSAN ÜZERİNDE DENEY SUÇU: Adaletin İçin İnsan üzerinde deney suçu Türk Ceza Kanun’da Vücut Dokulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Suçun Cezası: İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi halinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!