About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 12 blog entries.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ   Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti son zamanlarda sıklıkla operasyon yapılan suçlardan bir tanesidir. Bu nedenle devletimiz tarafından bu suçu işleyenlere göz açtırılmamakta ve bu suçun tamamen ortadan kalkması için mücadele edilmektedir. Kanunun ilgili maddeleri gereğince aşağıdaki yazıldığı şekilde hüküm kurulmaktadır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız [...]

Uyuşturucu Kullanma Suçunun Cezası Nedir?

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇUNUN CEZASI NEDİR ? Kullanmak için uyuşturucu madde satın alan, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran, kullanmak için uyuşturucu madde kabul eden ve uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında ilk defa böyle bir suça karışmış olması durumunda ceza verilmez. Bu ceza yerine denetim verilir ve bu denetim süresi zarfında şartları yerine getirirse [...]

Tek Celsede Boşanma Nasıl Yapılır ?

TEK CELSEDE BOŞANMA- ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Aile toplumun en küçük yapıtaşıdır. Bu topluluğun dağılmaması için devlet, ilgili kurum ve kuruluşlar gereken bütün özeni göstermek zorundadır. Büyük öneme sahip olan ailenin bozulmaması için gereken bütün önlemleri aldıktan sonra ve iyice düşündükten sonra bu yönteme gidilmesi gerekmektedir. Boşanma ciddi bir olay olup bir daha telafisi mümkün olmayacak [...]

Miras Kaldı Ne Yapacağım ?

BANA MİRAS KALDI NE YAPMALIYIM? Her canlı gibi insan da doğar, büyür ve ölür. İnsanın yaşarken elde etmiş olduğu malvarlığı kendisinden sonra gelen insanlara kalır. Bu şekilde ölen insanların kalan malvarlığı ve diğer haklarının nasıl paylaşımı yapılacağını Medeni Kanun’da Miras Hukuku bölümü açıklamaktadır. Öncelikli olarak ölen kişinin bağlı bulunduğu yerdeki Nüfus Müdürlüğü’ne kişinin vefat ettiği [...]

Kıdem Tazminatımı Nasıl Alabilirim?

KIDEM TAZMİNATIMI NASIL ALABİLİRİM? Bu yazımızda kimler kıdem tazminatı alacağını, hangi durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanacağını, kıdem tazminatı almak için haklı sebepleri, kıdem tazminatını ölen işçinin yakınlarının alıp alamayacağını, kıdem tazminatı davasının nasıl açılacağını, direkt olarak kıdem tazminatı davası açma durumunun bulunup bulunmayacağını inceleyeceğiz. Çalışan kişilerin çalıştıkları sürede olduğu gibi iş yerinden ayrılırken de [...]

Adımı Veya Soyadımı Nasıl Değiştiririm ?

İSİMİMİ VEYA SOYADIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?   İsim ve soyadı ailemiz tarafından bize verilmiş ve hukuki anlamda da önemli sonuç doğuran bir hukuki müessedir. Hukuki niteliği açısından ise isim ve soy isim kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlanmış ve bir şahıs varlığı hakkının kullanılmasıdır.   İSİM VE SOYADIMI HANGİ SEBEPTEN DOLAYI DEĞİŞTİREBİLİRİM? Medeni Kanunumuz isim değişikliğinin haklı [...]

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU’NUN CEZASI NEDİR ? Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanun’da düzenlenmiş suçlardandır. Hapis cezası ile yaptırımı olan suçlardandır. Cumhurbaşkanına hakaret suçu kişilere karşı işlenen suçlar kategorisinde değerlendirilmeyip devlete karşı işlenen suçlar arasında yer almaktadır. Hakaret suçu Türk Ceza Kanun’da açıkça belirtilmiş olup tanımı ‘’ Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte [...]

Evlenme İçin Hukuki Süreç

I-EVLENMEDEN ÖNCEKİ İŞLEMLER Medeni Kanunumuz, 134-138. Maddelerinde evlenmeden önceki işlemlerin neler olduğunu belirtmiştir. Medeni Kanun ve Evlendirme Yönetmeliği’nin yardımlarıyla, Evlenmeden önceki işlemleri ‘’evlenme başvurusunda bulunma’’, ‘’ başvurunun incelenmesi’’, ‘’evlenme izin belgesi’’, ‘’evlenmeye itiraz’’ ve ‘’başvurunun reddine itiraz’’ olmak üzere beş başlığa ayırabiliriz. 1)Evlenme Başvurusunda Bulunma Evlenecek olan kişilerin ilk yapacakları iş, evlenmek üzere başvuruda bulunmaktır. [...]

Evlenmenin Hukuki Gereklilikleri

EVLENMENİN HUKUKİ GEREKLİLİKLERİ   EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI Medeni Kanunumuz, evlenmenin maddi şartlarını ‘’evlenme ehliyeti ve engelleri’’ olarak iki kısımda ele almıştır. Olumlu şartlar, evlenme ehliyeti, olumsuz şartlar ise evlenme engelleri olarak isimlendirilmiştir. A)EVLENME EHLİYETİ Evlenme, medeni hukuk sözleşmesi olduğu için sözleşmenin kurulabilmesi için evlenecek olan kişilerin evlenmeye ehil olmaları gerekir. Yani evlenme ehliyetlerinin olması gerekir. [...]

Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Yapılır ?

  MAL REJİMİNİN TASFİYESİ NASIL YAPILIR ? 1-Mal Rejiminin Sona Ermesi Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer (TMK m.225). Mal rejimi sona erince , [...]

WhatsApp WhatsApp ile Yazın!