Adli Tatil 2020 Ne Zaman Bitiyor:

Mersin Boşanma Avukatı

ADLİ TATİL 2020 NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, her yıl 20 temmuzda başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlar. Bu dönem yoğun şekilde çalışan mahkemelerin dinlenme dönemi olarak da görülebilir. Adli tatilde bazı yargılamalar görülmeye devam ederken bazı yargılamaların ise yargılaması adli tatil sonrasına kalacaktır.

Adli Tatilde Yargılamaya Devam Edilecek Olan İşlemler:
Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
Her çeşit nafaka davaları ile soy bağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
Çekişmesiz yargı işleri.
Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
Adli tatilde, yukarıdaki durumlarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a gönderilmesi işlemleri de yapılır.
Yukarıda sayılan durumlar bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Yukarıda sayılan dava türleri dışındaki davalar adli tatil sonrasına kalacaktır. Ancak yukarıda sayılan durumlar hukuk mahkemeleri açısından görülen davalarda söz konusu olacaktır.

Avukat Halil BAKIRCI