ADAM ÖLDÜRME SUÇU

Mersin Avukat Halil BAKIRCI

Adaletin İçin

Türk Ceza Kanunu’nda çok ağır cezası olan suçlardan bir tanesi olan adam öldürme suçu alanında uzman bir ağır ceza avukatı tarafından temsil edilmesi gereken bir suçtur. Bu nedenle de bu suçtan dolayı mağduriyet yaşanmaması için avukatın savunmadaki rolü önem arz etmektedir.

 

GÖREVLİ MAHKEME:

Bu suçlardan dolayı yargılama ağır ceza mahkemelerinde yapılacaktır.

 

Adam Öldürme Suçunun Cezası

Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Cezanın Arttırıcı Nedenleri:

Kasten öldürme suçunun;

Tasarlayarak,

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

Kan gütme saikiyle,

Töre saikiyle,

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Kasten Öldürme Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

İhmali davranış bir şeyi yapması gerekirken yapmaması veya çeşitli şekillerde ihmali olarak , kayıtsız kalarak işlenmesinin sonucunda oluşan suçlar olarak tanımlanabilir.

Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir.

 

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesinin Cezası:

Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

 

Taksirle Öldürme:

Bir kişiyi kasten yani bilerek ve isteyerek öldürmek yerine taksirle işlenmesi durumunda taksirle öldürme suçu oluşacaktır.

 

Taksirle Öldürme Suçunun Cezası:

Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

AĞIR CEZA AVUKATI:

Bu suçlardan dolayı ceza yargılamasında iyi bir savunma yapılarak savunma yapılması lazım. Mersin Ceza Avukatı olarak sizlere hizmet vermekteyiz. En iyi ceza avukatı sizin güvendiğiniz avukattır.