Avukatların bir davayı takip ederken alacakları ücretin asgari sınırı Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmektedir. Bu asgari sınırın altında dava ve iş takip etmesi yasak olup, haksız rekabetin oluşmaması ve meslektaşlar arasında eşitliğin sağlanması adına her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından bir asgari ücret tarifesi yayınlanmaktadır.

Yayınlanana asgari ücret tarifesine göre Mersin Boşanma Davası için bir avukatın talep edebileceği asgari ücret 2.725,00 TL olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin her yerinde bir avukat en az olarak bu ücreti almadan boşanma davasını takip etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye genelinde bu ücretin altında boşanma davasını takip etmek mümkün değildir.

Yerel barolar ise bu ücretin altında olmadan bulundukları şehre bağlı olarak bir ücret takdir etmektedirler. Avukatlar bu tavsiye kararlarına uygun hareket etmelidirler.

Mersin Barosu ise 2019 Mersin Avukat Boşanma Asgari Ücret Tarifesi olarak boşanma konusunu ikiye ayırarak bir boşanma ücreti belirlemiştir.

Anlaşmalı Boşanma Davası:

Bu boşanma şeklinde tarafların aralarında anlaşarak en az bir yıl süren bir evlilik sonucunda iradelerini açıklayarak mahkemeye başvurmaları durumudur. Bu boşanma şekli mahkemenin yoğunluğuna göre değişecek olup bir ay ile üç ay arasında süren bir süreçte bitecektir. Mersin Barosunun anlaşmalı boşanma için belirlemiş olduğu tavsiye ücret 7.600,00 TL dir.

Çekişmeli Boşanma Davası:

Çekişmeli boşanma türünde taraflar aralarında anlaşamayıp iradelerini ortak bir şekilde açıklayamadıkları veya boşanma konusunda bir tarafın diğer taraftan olan talepleri konusunda uzlaşamamaları gibi konularda anlaşamadıkları için çekişmeli boşanma yöntemine gitmektedirler. Mersin Barosu tarafından belirlenen tavsiye ücret tarifesine göre çekişmeli boşanmanın avukatlık ücreti 11.400,00 TL ‘dir.

Bu nedenle avukatların asgari ücret olarak isteyecekleri asgari ücret Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ücret iken tavsiye olarak bakılması istenen avukatlık ücreti ise Mersin Barosu tarafından belirlenen tavsiye ücret tarifesinde belirlenen rakamdır.

Bu tarz davaları avukat ile yürütmek tarafın menfaatine olacağı için Mersin Avukat ile işin takip edilmesi kişilerin yararına olacaktır.

En iyi avukat güvendiğiniz avukattır.

 

Av. Halil BAKIRCI